Gedragsverandering

Er zijn een heleboel producten voor uw organisatie, maar hoe zorgt u er voor dat deze gebruikt worden? Hoe voorkomt u dat personeel zich verplicht voelt en weinig motivatie heeft? Wij zetten dat om in personeel dat zich gemotiveerd wordt doordat ze zelf wil veranderen. Reken op meer verandering dan u voor mogelijk hield.

Wat kunt u van ons verwachten

    • Blijvende duurzame verandering
    • Gemotiveerd personeel dat de verandering draagt
    • Meer resultaat dan mogelijk werd geacht

Projecten Gedragsverandering

Sinds 2014 helpen we het Low Car Diet met het benaderen van werkgevers om deel te nemen aan deze wedstrijd die draait om duurzaam naar je werk reizen. In opdracht van de stichting die de campagne uitvoert, werden partijen als ASML, IBM, Uithof Utrecht, Unilever, en vele andere partijen aan boord gehaald. Ruim 250 werkgevers met meer dan 10.000 personeelsleden namen een of meermaals deel. Onder deelnemend personeel wordt gemiddeld circa 50% minder autokilometers gemaakt.
In de periode 2016-2017 hebben we diverse werkgevers begeleid in hun deelname aan het Lean en Green programma. Lean en Green is een erkennings- en CO2-reductieprogramma voor de logistieke sector. Onder andere verladers, logistiek dienstverleners, retailers en expediteurs kunnen aan het programma deelnemen. Lean en Green is een initiatief van Connekt en wordt mede mogelijk gemaakt door de Topsector Logistiek.
In 2018-2019 hebben we meegewerkt aan het boek Eerste Hulp Bij Klimaatverandering. Dit boek wordt gezien als het leukste boek over klimaatverandering en beschrijft met name klimaatpsychologie rondom verandering.