Projecten Mobiliteit

 

Sinds 2019 helpen we businesspark Flight Forum met hun mobiliteit. Flight Forum huisvest een groot scala aan bedrijven direct naast Eindhoven Airport. Om het gebied bereikbaar te houden, is in 2019 een project uitgevoerd om werknemers te verleiden minder met de auto te reizen. Sindsdien schuiven wij ook namens Flight Forum bij diverse overleggen aan met betrekking tot mobiliteit en bereikbaarheid in de regio.
Sinds 2014 helpen we werkgevers met het inzetten van Low Car Diet om hun personeel duurzaam naar het werk te laten reizen. Met partijen als ASML, IBM, Uithof Utrecht, Unilever werd implementatie van de campagne vormgegeven. Welke faciliteiten en beleid zet je in rondom deze campagne en hoe zorg je voor een grote impact? Onder deelnemend personeel (>10.000 individuen) wordt gemiddeld circa 50% minder autokilometers gereden.
Sinds 2020 helpen we adviesbureau Maakdestad met het project EKP-Noord. Op EKP-Noord in Den Bosch worden ruim 800 woningen gerealiseerd waarbij wordt ingezet op deelmobiliteit. Door auto’s te delen, kan de openbare ruimte vrij van auto’s blijven en is er meer ruimte voor wonen dan parkeren. Wij vormen de verbinding met de vastgoedontwikkelaar en gemeente Den Bosch om deelmobiliteit succesvol uit te rollen.
In de periode 2016-2017 hebben we diverse werkgevers begeleid in hun deelname aan het Lean en Green programma. Lean en Green is een erkennings- en CO2-reductieprogramma voor de logistieke sector. Onder andere verladers, logistiek dienstverleners, retailers en expediteurs kunnen aan het programma deelnemen. Lean en Green is een initiatief van Connekt en wordt mede mogelijk gemaakt door de Topsector Logistiek.
In 2015 hielpen we Groningen Bereikbaar met het benaderen van werkgevers om hun personeel uit de auto te krijgen. Zowel grote werkgevers (UMCG, provincie Groningen) als MKB-bedrijven (Marne Mosterd) sloten zich aan om gezamenlijk het autogebruik terug te dringen.